top of page
original (1).jpg

De maan dre​igt de aarde te verwoesten

Het verhaal begint op 27 februari 2047. Linda van Romsbeek, de eerste vrouwelijke president van het Verenigd Europa roept haar kernteam bijeen. Er dreigt een wereldwijde catastrofe. Door een rampzalige inslag is de maan uit zijn baan geraakt en spiraliseert richting de aarde. Over dertien jaar zal de botsing plaatsvinden en de aarde zal als een vuurbal uiteenspatten. Van Romsbeek overlegt via een hologramverbinding met de andere wereldleiders. Afgesproken wordt de dreiging zolang mogelijk geheim te houden. Het gevaar laat zich echter niet afwenden, steeds vaker is de aarde onderhevig aan verwoestende natuurrampen. Mensen voelen het naderende onheil, raken in paniek en anarchie dreigt. Als het noodlot onafwendbaar lijkt, wordt de bevolking op de hoogte gesteld. Van Romsbeek geeft de farmaceutische industrie de opdracht zelfdodingspillen te produceren en deze gratis ter beschikking te stellen. Zij is van mening dat het volk zelf moet kunnen beslissen over leven en dood. Door de vele doden wordt de toestand in de steden onhoudbaar en Van Romsbeek vlucht met haar rechterhand, brigadegeneraal Robert van Ruysdael, naar veiliger oorden. Onderweg pikken ze een paar kinderen op, die door hun ouders in de steek zijn gelaten. Maar ze worden gevolgd. De Russische president, Boris Jeltsin jr., laat hen oppikken en naar Moskou brengen. Rusland is de laatste jaren onder deze president een heel andere koers gaan varen. Hij heeft atoomwapens laten ontmantelen en zijn enorme leger omgevormd tot één grote, sociale hulporganisatie.

Linda staat op vriendschappelijk voet met hem. De Russen hebben een ambitieus plan, waarmee de aarde kan worden gered en de maan in zijn oude baan terug wordt gebracht. Maar daarvoor is de specifieke kennis nodig van een kernfysicus, die door een groep Nederlandse officieren gevangen wordt gehouden. Ze willen hem gebruiken voor hun eigen, kleinschalige wijze om aan de ramp te ontsnappen. Robert van Ruysdael krijgt de opdracht om de wetenschapper te bevrijden. Uiteindelijk lukt hem dat, maar het kost hem wel zijn leven. Het Russische project kan worden voltooid. Toch gaat er op het moment suprême iets faliekant mis. Is de missie geslaagd? Morgen weten we het …

Tegen de woelige achtergrond van dit verhaal ontvouwt zich een onverwachte liefdesgeschiedenis.

 

Terug naar Verwacht

Morgen weten we het...

bottom of page