top of page

Voor uitgevers

Waarmee kunnen wij van dienst zijn?

Bent u voornemens een manuscript uit te geven, maar twijfelt u over de kwaliteit of heeft het manuscript nog één of meer redactierondes nodig en heeft u op dit moment even geen eigen redacteurs beschikbaar, dan helpen wij graag!

Wij kunnen een gedetailleerd leesrapport voor u opstellen, het manuscript volledig inhoudelijk (en tekstueel) voor u redigeren of als proeflezers fungeren, waarbij we ons beperken tot het globaal benoemen van de kwaliteiten van de auteur en diens tekst (wat werkt goed en wat kan beter?).

Wij zijn géén correctors of persklaarmakers!

Inhoudelijke redactie

U stuurt ons een manuscript toe en wij gaan ermee aan de slag, zowel tekstueel als inhoudelijk (o.a. thematiek en uitwerking).

We kijken naar structuur en spanning in het verhaal, de uitwerking van personages, en letten op vorm en stijl. Is het beeldend en zintuiglijk geschreven, hoe zit het met de zinsopbouw, is er voldoende afwisseling in woordkeuze, zijn er inconsistenties? Etc.

Taal- en spelfouten, foutieve interpunctie of feitelijke onjuistheden nemen we mee (met 'wijzigingen bijhouden'), verdiepende vragen en suggesties voor verbeteringen staan als opmerkingen in de kantlijn.

Het ene manuscript is het andere niet. Afhankelijk van de kwaliteit (mate waarin  moet worden ingegrepen) van het manuscript brengen wij € 10,- tot € 15,- per 1000 woorden in rekening.

Leesrapport

Wij ontvangen uw manuscript en stellen een leesrapport op, waarin de volgende aspecten aan bod komen:

  • een samenvatting in maximaal 1000 woorden;

  • een omschrijving van de thematiek;

  • de belangrijkste personages (namen, karakters, kenmerken, functie in het verhaal en hun onderlinge relaties);

  • een beschrijving van het genre, de stijl, vertelvorm, maatschappelijke relevantie en uniciteit;

  • een met argumenten en voorbeelden onderbouwd oordeel;

  • een omschrijving van de doelgroep;

  • de USP's;

  • de technische details.

Hiervoor brengen wij € 250,- in rekening bij een manuscript tot 50.000 woorden. Voor iedere 1000 woorden meer kost dit € 5,- extra. 

Proeflezen

Wilt u een globale beoordeling ontvangen van een manuscript uit uw slush pile, dan treden wij als proeflezers op. We kijken of het een helder verhaal is dat boeit en past binnen uw fonds en of het goed geschreven is!

 

Onze quickscan formuleren we op ongeveer één A-4.

Prijs: € 150,- voor een manuscript tot maximaal 50.000 woorden, daarna voor elke 1000 woorden meer € 3,-.

Proeflezen doen we uiteraard óók voor (beginnende) auteurs!

bottom of page